Tóm tắt quy định chất lượng nước uống tại châu Âu

Ở châu Âu, chất lượng nước uống được đặc biệt quản lý bởi E.U. Theo hướng dẫn DWD ( Drinking Water Directive) có hiệu lực từ thang 12/2003. DWD quy định về giới hạn hàm lượng một số thanh phần gây hại sức khỏe có trong nước. Các thành phần như vi sinh vật, hóa chất, nguyên tố kim loại. Đối với Chì (Pb), hàm lượng tối đa cho phép là 10 µg/L. Trong đó giới hạn cho phép danh cho nước cấp đến các tòa nhà là 5 µg/L.

Theo sau DWD, triển khai chương trình chấp nhận Châu Ấu đối với hệ thống vệ sinh của những vật liệu tiếp xúc trực tiếp với nước. Tuy nhiên, kế hoạch không được sự ủng hộ của Ủy ban Châu Âu vào năm 2006. Sau nhiều nổ lực chương trình này được tiếp nhận với 4MS. 4 thành viên 4MS : Pháp, Đức, Hà Lan và Anh.  

Đồng thau vượt qua thử nghiệm nghiêm ngặt để trở thành vật liệu an toàn.

Hợp kim đồng thau đã vượt qua các bước kiểm tra, được đưa vào Danh sách thành phần chung 4MS. Hay còn được biết đến là ‘Danh sách hợp vệ sinh’ hay ‘Danh sách tích cực’. Danh sách này bao gồm những hợp kim được giới hạn ở một số danh mục sản phẩm nhất định. Mục đích để tính đến các hạn chế đối với diện tích bề mặt bị thấm ướt.

Nhiều đồng thau thậm chí cả những đồng thau chứa tới 3,5% chì hợp kim, đã dễ dàng vượt qua thử nghiệm khắt khe. Và được thêm vào danh sách 4MS.  
4MS có thể được bổ sung khi phát hiện thêm những hợp chất có thể vượt qua thử nghiệm . Bản sửa đổi cuối cùng được xuất bản vào ngày 21 tháng 8 năm 2020.

Danh sách những hợp kim đồng được phê duyệt trong 4MS cập nhật tháng 11/2020.

Thay đổi tiêu chuẩn hàm lượng chì trong vật liệu đến năm 2035.

Các sửa đổi DWD dài hạn đã được phê duyệt vào tháng 2 năm 2020. Bao gồm việc giảm giới hạn chì tối đa tại vòi từ 10 xuống 5 µg/l kể từ năm 2035 trở đi. Theo sơ đồ 4MS, kim loại được chấp nhận dựa trên mức đóng góp 50% vào giới hạn vòi đối với chì. Nói cách khác, giới hạn chì 5 µg / l hiện tại đối với đồng thau được đánh giá thông qua quá trình thử nghiệm và phê duyệt được mô tả ở trên sẽ giảm 50% xuống còn 2,5 µg / l kể từ năm 2035.

Tác động dự kiến ​​là một số đồng thau pha chì hiện có trong danh sách 4MS có thể không được phép sử dụng trong một số ứng dụng nhất định bao gồm các phụ kiện và đồ trang trí trong các tòa nhà (ví dụ: thân van, đồng hồ nước). Tuy nhiên, các hợp kim vẫn có thể phù hợp với các ứng dụng khác. Ví dụ: trục quay máy bơm, các bộ phận chuyển động trong đồng hồ nước).

Hơn nữa, Cơ quan Hóa chất EU dự kiến ​​sẽ đề xuất “Danh sách Tích cực” vào năm 2024/2025, có nghĩa là kế hoạch 4MS có thể sẽ được thông qua trên toàn bộ Europea và trở thành ràng buộc pháp lý sau khi Ủy ban EU công bố và một giai đoạn chuyển tiếp được xác định trước.