Monthly Archives: April 2017

//April
  • Ống làm sạch ống đồng

Ống đồng

Ống đồng Giới thiệu chi tiết Tổng quan về Đồng ống Các ống đồng được yêu cầu cho dự án này được rút ra, ống liền mạch được làm từ đồng 122000. Kích thước được chỉ định cho ống là, 445.00mm +/- 0.250mm dài với đường kính ngoài 5.750mm +/- 0.013mm và độ dày thành [...]

By |April 12th, 2017|Công nghiệp Tin tức, Ống đồng|0 Comments
  • Chọn vật liệu ống đúng

Chọn vật liệu ống đúng

Chọn vật liệu phải của ống - Khi chọn ống cho ứng dụng của bạn, một trong những yếu tố lớn nhất vượt quá kích thước là loại vật liệu bạn có thể cần. Ống là cần thiết trong cả hai máy móc phức tạp và cơ bản cho tất cả các loại ứng dụng [...]