Đồng – Nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp xe điện.

Thị trường xe điện (EV) phát triển hằng ngày trong những năm gần đây. Các nhà sản xuất hàng đầu liên tục cải tiến và cho ra các dòng xe mới. Đồng – nguyên liệu cần thiết trong công nghiệp xe điện được đặc biết quan tâm đến.Độ dẫn điện của đồng nguyên chất chỉ [...]