Các sản phẩm nhôm

Danh mục các sản phẩm nhôm bao gồm: Nhôm định hình, Nhôm ống vuông/ chữ nhật, Nhôm ống tròn, Nhôm thanh.

 
 
 
Nhôm định hình Nhôm ống vuông/chữ nhật Nhôm ống tròn Nhôm thanh
Nhôm định hình, nhôm đùn. Nhôm hộp vuông, chữ nhật. Nhôm ống tròn, oval. Nhôm thanh đặc vuông, chữ nhật, tròn.