Thiết bị và nhà xưởng

Ningbo DOWEDO tin rằng máy móc sản xuất ra sản phẩm tốt hơn, vì thế chúng tôi đã đầu tư nhiều máy móc và thiết bị mới. Hiện tại DOWEDO đã sở hữu nhà xưởng với diện tích hơn 10.000 m2. Chúng tôi cũng có nhiều máy móc chuyên dụng và hệ thống thiết bị kiểm tra chuyên nghiệp.