Hỗ trợ dịch vụ 24×7

Để được hỗ trợ suốt cả ngày, ngày lễ và cuối tuần?

Ningbo Dowedo International Co., Ltd. không tuân theo giờ làm việc bình thường! Công ty chúng tôi hoạt động trên đồng hồ và luôn sẵn sàng cho khách hàng của chúng tôi!

Bạn có thắc mắc về việc mua, quá trình đặt hàng hoặc sản phẩm?

Không có vấn đề, chúng tôi có một giải pháp phù hợp với bạn. Chỗ ở 24 × 7 của chúng tôi có sẵn cho khách hàng của chúng tôi trên đồng hồ, 365 ngày một năm. Nói chuyện với chúng tôi, chúng tôi sẽ cung cấp các giải pháp cá nhân.

Bạn có thể liên hệ với Đội Kinh Doanh của chúng tôi như sau:

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có một câu hỏi nhanh, bạn cũng có thể điền vào mẫu liên hệ của chúng tôi. Chúng tôi cố gắng trả lời email của bạn và liên hệ với mẫu yêu cầu trong vòng 24 giờ.