Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật DoweDo Brass® sau đây áp dụng cho các cửa hàng bán lẻ của DoweDo Brass®, trang web của chúng tôi tại www.DoweDoBrass.com và các địa điểm khác nơi chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân.

Thông tin cá nhân

DoweDo Brass® có thể thu thập các sở thích và thông tin cá nhân như liên lạc và thông tin thanh toán / vận chuyển từ bạn.
DoweDo Brass® cũng thu thập những thông tin vô danh về cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi bằng cách sử dụng cookie hoặc công nghệ Clickstream. Điều này bao gồm việc sử dụng cookie của bên thứ nhất từ Tính năng dành cho nhà quảng cáo Google Analytics.
Xác định thông tin như liên lạc hoặc thông tin thanh toán / vận chuyển sẽ không bao giờ được hợp nhất với dữ liệu nặc danh được thu thập qua cookie hoặc công nghệ nhấp chuột.

Sử dụng thông tin

DoweDo Brass® sử dụng thông tin về bạn để hoàn thành các yêu cầu của bạn, quản lý các chương trình, khuyến mãi hoặc dịch vụ khác nhau, và cho các mục đích kinh doanh khác.
Thông tin được thu thập trực tuyến hoặc ngoại tuyến có thể được chia sẻ với các đơn vị trực thuộc DoweDo Brass® hiện tại hoặc tương lai.
DoweDo Brass® và các nhà cung cấp bên thứ ba như Google có thể sử dụng thông tin ẩn danh về bạn và các lần truy cập của bạn vào trang web của chúng tôi để hiển thị cho bạn các quảng cáo được nhắm mục tiêu và thông tin tiếp thị.
DoweDo Brass® không bán hoặc thuê thông tin nhận dạng cá nhân của bạn cho bên thứ ba.

Bạn có thể chọn:

Chọn không tham gia e-mail và truyền thông tiếp thị trực tiếp.
Chọn không tham gia theo dõi Google Analytics bằng cách sử dụng Tiện ích Không cho phép Trình duyệt của Google.
Cập nhật và sửa thông tin cá nhân của bạn thông qua trang web của chúng tôi, hoặc liên hệ với chúng tôi qua điện thoại

Thông tin quan trọng

DoweDo Brass® không cố ý thu thập thông tin từ trẻ em trực tuyến.
Các công ty DoweDo Brass® đánh giá mối quan hệ của chúng tôi với khách hàng và cam kết thực hiện xử lý thông tin có trách nhiệm.

Thông tin liên lạc

Vui lòng chuyển các yêu cầu hoặc khiếu nại về Chính sách Bảo mật hoặc các vấn đề riêng tư cho chúng tôi:
Nhân viên bảo mật
Ningbo DoweDo Inc.
Địa chỉ: 603, Khu A1, Số 203, Đường LanTian, Haishu, Ningbo, Chiết Giang, Trung Quốc, 315012
Điện thoại: 0086-574-87497960
Fax: 0086-574-87495696
E-mail: info@dowedo-copper.com
Nhân viên Bảo mật của chúng tôi sẽ xem xét câu hỏi hoặc khiếu nại của bạn và trả lời bạn trong một khung thời gian hợp lý.