Monthly Archives: September 2021

//September

Đồng thau tấm – Nguồn cảm hứng và vật liệu quan trọng trong lĩnh vực nội thất.

Nhà thiết kế nội thất là người có tài năng, kỹ năng tuyệt vời để tạo ra các tác phẩm truyền cảm hứng, kết hợp giữa cái đẹp và chức năng một cách chặt chẽ. Không chỉ là người con mắt về chi tiết, phong cách và sự kết hợp màu sắc. Mà họ còn [...]

By |September 23rd, 2021|Công nghiệp Tin tức|Comments Off on Đồng thau tấm – Nguồn cảm hứng và vật liệu quan trọng trong lĩnh vực nội thất.

Đồng thau – Vật liệu được cho phép trong hệ thống an toàn nước uống của châu Âu.

Tóm tắt quy định chất lượng nước uống tại châu Âu Ở châu Âu, chất lượng nước uống được đặc biệt quản lý bởi E.U. Theo hướng dẫn DWD ( Drinking Water Directive) có hiệu lực từ thang 12/2003. DWD quy định về giới hạn hàm lượng một số thanh phần gây hại sức khỏe [...]

By |September 15th, 2021|Công nghiệp Tin tức|Comments Off on Đồng thau – Vật liệu được cho phép trong hệ thống an toàn nước uống của châu Âu.