Đồng trái đất

Đồng trái đất trái cây que là tiêu chuẩn công nghiệp và cung cấp cho người lắp đặt phương tiện chi phí hiệu quả nhất để đạt được một con đường kháng thấp với đất (mặt đất). Mỗi que có độ bền kéo cao, lõi thép cacbon thấp mà trên đó một lớp đồng 99,95% [...]