Đồng Bery – Copper Beryllium

Hợp kim đồng Bery có độ cứng và đồ bền cao nhất trong tất cả các hợp kim đồng. Hợp kim này là có sự kết hợp giữa đặc tính cơ điện và cơ lý. Cùng với sự biến dạng vượt trội, nó được gia công thành nhiều hình dạng phức tạp. Trong điều kiện [...]