Thanh đồng

/Tag:Thanh đồng
  • Giá thanh đồng

Giá thanh đồng

Giá thanh đồng 1. Mặt hàng: đồng Giá thanh Giá thép thanh đồng đỏ Trung Quốc 2.Giá thanh đồng Tiêu chuẩn ASTM, AISI, EN, BS, JIS, ISO, GB 3.Giá thanh đồng Vật chất C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200, C12300, TU1, TU2, C12500, C14200, [...]

By |February 14th, 2018|Ống đồng, Thanh đồng|0 Comments
  • Thanh đồng cứng rút ra

thanh đồng cứng rút ra

Conductors - thanh đồng cứng rút ra - Thanh kéo cứng được sản xuất từ đồng dẫn điện cao trong các đường kính khác nhau dựa trên yêu cầu của khách hàng. Thanh đồng cứng rút ra Thanh đồng có độ dẫn cao đến BS - 2874 - C101 / C103 Được cung cấp trong [...]

By |January 25th, 2018|Thanh đồng|0 Comments