thanh đồng cứng rút ra

Conductors - thanh đồng cứng rút ra - Thanh kéo cứng được sản xuất từ đồng dẫn điện cao trong các đường kính khác nhau dựa trên yêu cầu của khách hàng. Thanh đồng cứng rút ra Thanh đồng có độ dẫn cao đến BS - 2874 - C101 / C103 Được cung cấp trong [...]