đồng thanh

/Tag:đồng thanh
  • Tấm đồng đỏ đồng rắn

Tấm đồng đỏ đồng rắn

Tấm đồng đỏ đồng rắn Mặt đất tấm được sản xuất theo yêu cầu của khách hàng đặc điểm kỹ thuật và yêu cầu, sản phẩm của chúng tôi yêu cầu rộng rãi trên thị trường. Để đảm bảo chất lượng, chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế và công nghiệp khác nhau. [...]

By |February 10th, 2018|sản phẩm đồng, Đĩa đồng|0 Comments
  • Thanh đồng cứng rút ra

thanh đồng cứng rút ra

Conductors - thanh đồng cứng rút ra - Thanh kéo cứng được sản xuất từ đồng dẫn điện cao trong các đường kính khác nhau dựa trên yêu cầu của khách hàng. Thanh đồng cứng rút ra Thanh đồng có độ dẫn cao đến BS - 2874 - C101 / C103 Được cung cấp trong [...]

By |January 25th, 2018|Thanh đồng|0 Comments