Ống đồng

Vuông đồng Mao mạch

Vuông đồng Mao mạch, đồng, đồng bên ống hình chữ nhật, phương kèn đồng, hợp kim đúc khuôn đồng quản, kèn đồng, nhà máy bên Trung Quốc, kèn đồng. Vuông đồng Mao mạch CW04A, CW021A, CW08A, CW106C Ống hình chữ nhật đồng phương Ống hình chữ nhật (hợp kim đồng) CW44A (củ ETP) E-Cu57 / […]

Mưa đồng.

Mưa đồng, đồng bên ống hình chữ nhật, hình vuông, hình vuông kèn đồng hợp kim đồng, đúc khuôn đồng ống mao mạch, kèn đồng, nhà máy bên Trung Quốc, kèn đồng. Mưa đồng. CW04A, CW021A, CW08A, CW106C Ống hình chữ nhật đồng phương Ống hình chữ nhật (hợp kim đồng) CW44A (củ ETP) E-Cu57 […]

Đồng

Đồng,Đồng mua sản phẩm, đồng phương và ống kèn đồng hợp kim hình chữ nhật, hình vuông, hình vuông bằng đồng, mao mạch khuôn đúc khuôn đồng ống, ống, kèn đồng, bên Trung Quốc. Nhà kèn đồng. Đồng CW04A, CW021A, CW08A, CW106C Ống hình chữ nhật đồng phương Ống hình chữ nhật (hợp kim đồng) […]

Hình chữ nhật kèn đồng.

Hình chữ nhật kèn đồng. ,Ống đồng hình chữ nhật, hình chữ nhật, hình chữ nhật, hợp kim đồng bên ống kèn đồng, phương đồng mao mạch khuôn đúc khuôn đồng ống, ống, kèn đồng, nhà máy bên Trung Quốc, kèn đồng. Hình chữ nhật kèn đồng. CW04A, CW021A, CW08A, CW106C Ống hình chữ nhật […]

Ống hình chữ nhật đồng hợp kim phương

Ống hình chữ nhật đồng hợp kim phương,Hợp kim đồng bên ống kèn đồng hình chữ nhật, hình chữ nhật, hình vuông bằng đồng, mao mạch khuôn đúc khuôn đồng ống, ống, kèn đồng, phương kèn đồng, nhà máy Trung Quốc Chúng tôi cung cấp đủ dày, rộng và dài hình ống đồng và hình […]

Hình chữ nhật kèn đồng.

Hình chữ nhật kèn đồng. , thiết bị trao đổi nhiệt phương đồng ống mao mạch khuôn, khuôn đồng quản, đồng ống hình chữ nhật, kết tinh, kèn đồng bộ kèn đồng.,Chúng ta bị coi là khuôn đồng quản (hình chữ nhật kèn đồng) đến các quốc gia xuất khẩu trong thời gian quy định […]

C68700/C71500 / C70620 khuôn đồng quản

C68700/C71500 / C70620 khuôn đồng quản, khuôn đồng tâm, đồng bộ trao đổi nhiệt bên ống mao mạch khuôn, khuôn đồng quản, đồng ống hình chữ nhật, kết tinh, ống khuôn đồng bộ kèn đồng. Chúng tôi đã nghĩ là khuôn đồng quản (C69007/C71500 / C70620 khuôn đồng quản) trong thời gian quy định và tiêu […]

Ống trao đổi nhiệt mao mạch khuôn hình vuông bằng đồng.

Ống trao đổi nhiệt mao mạch khuôn hình vuông bằng đồng.,Trao đổi nhiệt, C68 ống mao mạch khuôn vuông đồng 76/C71500 / C70620 kèn đồng, đồng ống hình chữ nhật, kết tinh, ống khuôn đồng bộ kèn đồng. Chúng ta là khuôn đồng quản (bộ trao đổi nhiệt phương đồng mao mạch khuôn ra quy […]

Vol. Kèn đồng.

Vol. Lấy kèn đồng bộ trao đổi nhiệt, kèn đồng, kèn đồng hình chữ U, kèn đồng, C12200 tròn, kèn đồng, công thức truyền nhiệt nóng kèn đồng, kèn đồng. Đặc điểm: kèn đồng. 1.Trao đổi nhiệt hiệu quả cao. 2.Công nghệ cán 3. overall ống 4.ISO9001:2008 xác thực Nguyên tắc: thức bộ trao đổi […]

Phim ống trao đổi nhiệt

Phim ống trao đổi nhiệt, U – miếng ống kèn đồng, C12200 tròn, kèn đồng, công thức truyền nhiệt nóng kèn đồng, kèn đồng. Phim ống trao đổi nhiệt đặc trưng: 1.Trao đổi nhiệt hiệu quả cao. 2.Công nghệ cán 3. overall ống 4.ISO9001:2008 xác thực Nguyên tắc: thức bộ trao đổi nhiệt Ứng dụng: […]

Ống đồng lạnh không rãnh bên trong

Ống đồng lạnh không rãnh bên trong

Ống đồng lạnh không rãnh bên trong, Ống đồng, Ống đồng bên trong, Ống thẳng trong ống đồng, Ống thẳng trong ống đồng, Hệ thống không khí liền mạch hoặc Tủ lạnh Ống đồng lạnh không rãnh bên trong – We are leading manufacturer of Inner Grooved Air Condition Copper Pipes , Copper inner grooved tube, […]

nội rãnh Ống đồng Pancake Coil

nội rãnh Ống đồng Pancake Coil

nội rãnh Ống đồng Pancake Coil, thẳng trong ống đồng, đồng chính xác ống, đồng trong Groove Tube, ống đồng liền mạch cho điều hòa không khí, điều hòa không khí hoặc tủ lạnh đồng ống nhà máy Trung Quốc nội rãnh Ống đồng Pancake Coil – Chúng tôi đang dẫn đầu sản xuất của […]

Ống rãnh bên trong đồng Nhà cung cấp Trung Quốc

Ống rãnh bên trong đồng Nhà cung cấp Trung Quốc

Ống rãnh bên trong đồng, Ống đồng bên trong Nhà cung cấp Trung Quốc, Ống thẳng trong ống đồng, Ống đồng chính xác bằng đồng, Ống Treo Đồng đồng, Ống đồng cho Nhà máy sản xuất ống đồng, C11000, C12200, C2680, C27200, C27000 Ống rãnh bên trong đồng Nhà cung cấp Trung Quốc, Chúng tôi […]

Đồng ống rãnh bên trong chính xác

Đồng ống rãnh bên trong chính xác

Đồng ống rãnh bên trong chính xác, Ống đồng chính xác Ống trong nội thẳng Ống thẳng trong Ống đồng, Ống đồng chính xác đồng, Ống rãnh bên trong đồng, Ống đồng đồng bộ cho máy điều hòa không khí, C11000, C12200, C2680, C27200, C27000 Đồng ống rãnh bên trong chính xác 1) Tiêu chuẩn ASTM, […]

Ống thẳng trong ống đồng

Ống thẳng trong ống đồng

Ống thẳng trong ống đồng, Ống đồng bên trong, Ống đồng chính xác đồng, Ống rãnh bên trong bằng đồng, Ống đồng cho máy điều hòa không khí, C11000, C12200, C2680, C27200, C27000 Ống lwc đồng lwc Ống thẳng trong ống đồng – DOWEDO BRASS kim loại là một nhà lãnh đạo trong Straight đồng […]

Đồng Lwc cuộn ống rãnh bên trong

Đồng Lwc cuộn ống rãnh bên trong

Đồng Lwc cuộn ống rãnh bên trong, Đồng LWC Nội rãnh ống, Nội rãnh đồng Tubing, đồng Chính xác Tube, Copper Nội rãnh Tube, Dàn đồng Pipe cho điều hòa không khí, C11000, C12200, C2680, C27200, C27000 LWC đồng cuộn dây bên trong COPPER rãnh Trung Quốc Nhà cung cấp Đồng Lwc cuộn ống rãnh […]

LWC Nội rãnh ống đồng

LWC Nội rãnh ống đồng

LWC Nội rãnh ống đồng, Ống đồng LWC trong, Ống đồng bên trong, Ống đồng chính đồng, Ống Treo Đồng bên trong, Ống nối đồng trục, Ống đồng cho Máy điều hòa không khí, C11000, C12200, C2680, C27200, C27000 Ống cuộn dây đồng lwc LWC Nội rãnh ống đồng – DOWEDO BRASS kim loại là […]

Ống đồng trong rãnh bên

Ống đồng trong rãnh bên

Ống đồng trong rãnh bên, Ống đồng bên trong, Ống đồng bên trong, Ống đồng đồng, Ống rãnh bên trong đồng dùng cho máy điều hòa không khí, C11000, C12200, C2680, C27200, C27000 Ống lót bên trong cuộn dây đồng Trung Quốc Ống đồng trong rãnh bên, Thông số kỹ thuật của ống đồng trong […]

Ống đồng bên trong

Ống đồng bên trong

Ống đồng bên trong, Ống đồng bên trong bằng đồng, Ống rãnh bên trong bằng đồng trong điều hòa, C11000, C12200, C2680, C27200, ống đồng C27000, cuộn dây đồng lwc bên trong nhà sản xuất Trung Quốc Ống đồng bên trong – Thông số kỹ thuật của ống nối trong ống đồng bên trong: 1. […]

Ống nối bằng đồng

Ống nối bằng đồng

Ống nối bằng đồng, Ống đồng bên trong, Ống nối ống đồng bên trong cho máy điều hòa không khí, C11000, C12200, C2680, C27200, C27000 ống đồng cho điều hòa không khí lạnh, đồng lwc cuộn dây bên trong rãnh nhà sản xuất Trung Quốc Ống nối bằng đồng – Thông số kỹ thuật của […]